Green deal je složitý i po jazykové stránce

19. prosinec 2022

V jazykovém koutku reagujeme na dotaz posluchače, zda existuje v češtině oficiální překlad pro spojení green deal?

Green deal je název pro celý soubor politických iniciativ Evropské komise, které si kladou za cíl, aby v roce 2050 byla Evropa takzvaným „klimaticky neutrálním blokem“. Není to tedy název jednoho dokumentu. Slovo pochází z angličtiny, kde oficiální název těchto iniciativ zní European Green Deal. Do češtiny se tento název překládá různě, nejčastěji jako Zelená dohoda, nebo Zelená dohoda pro Evropu.

Zní to jednoznačně, ale není to jednoduché

Oficiální název těchto iniciativ v angličtině se používá jako odborný pojem, odkazuje ke skutečnosti, která je mezinárodní, a tak mnozí mluvčí přejímají anglické slovní spojení Green Deal jako mezinárodní termín. Jenže to spojení má pro mluvčí v češtině několik nevýhod. Hlavní z nich je výslovnostní, anglické r ve slově green je výrazným cizím prvkem. Když vyslovíme slovo s českou výslovností green, působí to tak, že mluvčí neumí anglicky. Navíc celé to slovní spojení je po zvukové stránce velmi výrazné, jsou v něm ve výslovnosti dvě dlouhá í. Jeho psaná podoba se ale s výslovností neshoduje a při čtení tak mluvčí přemýšlejí nad správnou výslovností.

Na druhou stranu, výhodou je, že slovo deal končí na souhlásku. V češtině se zařazuje k podstatným jménům skloňovaným podle mužského neživotného rodu hrad. Mluvíme tedy o green dealu, nejsme spokojeni s green dealem a podobně, a to přesto, že význam tohoto slova zní dohoda, což je slovo rodu ženského. Dokážeme tedy tento anglický termín začlenit do české věty bez obtíží se skloňováním. Ani český překlad oficiálního názvu, tedy Zelená dohoda pro Evropu, nefunguje bez problémů. Je totiž dlouhý. Od tohoto víceslovného názvu nelze utvořit žádné přídavné jméno, v textu se s ním špatně pracuje. Proto se mluvčí raději uchylují k původnímu anglickému názvu.

Greendealový a greendealovat

Máme už doloženo přídavné jméno greendealový, např. v slovních spojeních greendealový cíl, greendealový nesmysl, greendealový tunel, nebo dokonce greendealový ministr zahraničí. Existuje už i sloveso greendealovat. Doloženo je ve verzi s anglickým pravopisem, tedy se dvěma e v první části složeniny green a s kombinací písmen e-a ve druhé části složeniny „deal“, ale najdeme ho, stejně jako přídavné jméno greendealový i s počeštěným pravopisem se dvěma tvrdými dlouhými ý. Jako příklad si můžeme uvést větu z internetové diskuze: Politici si můžou v klidu grýndýlovat, když jim to budeme platit. Sloveso i přídavné jméno se zatím mnohem častěji objevují v mluveném projevu nebo v internetových diskuzích, které mají mnoho rysů mluvené komunikace.

Jak je vidět i z uvedených příkladů, kontext, ve kterém přídavné jméno greendealový a sloveso greendealovat používáme, je vždy slangový a často nese rysy hanlivosti, nesouhlasu, vyjadřování odporu proti celému konceptu.

autoři: Růžena Písková , Stanislav Jurík
Spustit audio