Jízdenky, prosím!

18. říjen 2021

"Aktivace jízdenky na Plzeňské kartě“ je slovní spojení, kterému se obsáhle věnuje dotaz posluchače. S potěšením na něj odpovídáme.

Dotaz je velmi bohatě materiálově doložen, posluchač si dal spoustu práce s pročítáním příslušných materiálů dopravců. Hned v úvodu musíme shrnout, že mu jde v zásadě o to, že slovní spojení aktivovat jízdní doklad, tedy vlastně nahrát si jízdenku zakoupenou např. v e-shopu na elektronickou kartu, kterou se potom prokazujete při cestování ve vozidle, je užito nevhodně, resp. je nadužito.

Náš posluchač uvádí dva hlavní důvody. Jednak je možné nahradit sloveso aktivovat výrazy domácího původu – nahrát si jízdenku na kartu nebo uložit si jízdenku na kartu, jednak na rozdíl od bankovních karet, které se dají aktivovat i deaktivovat, u jízdenky na dopravní kartě to možné není.

Posluchači nemůžeme dát úplně zapravdu

Obraty nahrát si jízdenku na kartu nebo uložit si jízdenku na kartu se dozajista používají v běžné komunikaci, ale dopravci ve svých materiálech používají sloveso aktivovat evidentně proto, že na rozdíl od nahrání nebo uložení jasně naznačuje, že jde o proces, který jízdenku učiní platnou, použitelnou pro danou jízdu nebo pro více jízd. Nahrání nebo uložení totiž neznamená nutně, že jízdenka okamžikem uložení nebo nahrání automaticky začíná platit nebo šířeji řečeno být použitelná pro účel, pro který byla zakoupena.

Teprve přiložením karty k terminálu ve voze se jízdenka v odbavovacím systému dopravce ověří, spáruje s kartou a stává se platnou. Takto to funguje nejen u hlavních dopravců v našem kraji, ale i jinde v republice.

Jak posluchač dále uvádí, sloveso aktivovat se používá i pro řekněme spuštění plateb z elektronické peněženky. Proces je stejný – lidově řečeno nabijete si peníze na kartu a ty pak začnete používat po přiložení karty k terminálu ve voze.

Ani v tomto případě bych proti aktivaci elektronické peněženky nebo aktivaci hotovosti v elektronické peněžence nic nenamítal. Nezapomeňme, že stále mluvíme o žánru typu přepravní řád nebo tarifní podmínky, kde prostě musíme počítat se složitějším a přesnějším vyjadřováním a také s terminologičností a k ní má aktivace blízko.

autoři: Martin Prošek , Stanislav Jurík | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio