Kdy marihuana pomáhá? Prokázaných léčebných účinků je hrstka

24. únor 2020

V roce 2018 byl obrat obchodu s léčebným konopím a příslušnými produkty ve výši více než 13 miliard dolarů. Do pěti let by se podle odhadů mohl až ztrojnásobit. Stále přitom vznikají nové výzkumy, které se účinky marihuany zabývají. Co už je dnes prokázáno? Ve kterých případech je u nás možné konopí legálně nasadit? Na základě četných dotazů jsme shrnuli vše podstatné.

Na internetu i jinde je možné najít obsáhlé seznamy nemocí, které konopí údajně léčí nebo by mohlo léčit. Marihuana by prý měla pomoci od nespavosti a špatné nálady, přes nejrůznější typy bolestí a poruchy imunity až po demence nebo dokonce rakovinu. U řady nemocí také lékaři konopí nebo některé látky z něj získané zkoušeli využít buď přímo jako terapii, nebo alespoň pro potlačení některých nepříjemných projevů nemoci. Pokud jde ale o důkazy léčebných účinků konopí, je zatím medicína mnohem opatrnější.

Čtěte také

Zatím patrně nejrozsáhlejší a nejkomplexnější zhodnocení účinků konopí a v něm obsažených kanabinoidů na lidské zdraví zpracoval v roce 2017 tým expertů pro americkou Národní akademii věd. Tým odborníků pročetl veškerou dostupnou vědeckou literaturu a pro jednotlivé případy použití konopí nebo preparátů z něj a pro různé léčebné indikace shrnul současný stav poznání. Podle výsledků studií účinků pak odborníci vyhodnotili dostupné důkazy v pětibodové škále, podobně jako se hodnotí žáci ve škole. Od důkazů přesvědčivých a podstatných, přes mírné a omezené až po případy, kdy medicína nemá důkazy žádné, případně nejsou dostatečné.

Kdy konopí prokazatelně pomáhá?

Podstatné důkazy o účinku použití konopí nebo kanabinoidů existují jen v několika málo případech. Jedná se o léčbu chronických bolestí u dospělých, o prevenci nevolnosti a zvracení způsobeného chemoterapií u onkologických pacientů a o snížení svalového napětí u nemocných s roztroušenou sklerózou.

léčebné konopí, marihuana

… a kdy jde spíše o zbožné přání

Mnohem delší je výčet nemocí, kdy jsou důkazy o účincích konopí a kanabinoidů omezené, nedostatečné nebo dokonce žádné. Omezené důkazy se týkají například zlepšení chutí a přibývání na váze u nemocných s AIDS/HIV, zlepšení symptomů Touretteova syndromu nebo posttraumatické stresové poruchy.

Nedostatečné nebo žádné důkazy jsou podle amerických odborníků například o účincích konopí při léčbě rakoviny, epilepsie, spasticity u pacientů po úrazech míchy, pohybových symptomů spojených s Parkinsonovou chorobou, odvykání návykovým látkám nebo při léčbě schizofrenie a podobných psychóz.

Legální použití konopí pro léčebné užití v Česku

Léčebné konopí je v České republice v tuto chvíli podlé údajů Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) schváleno pro použití jen v případě několika skupin zdravotních problémů. Jedná se o sušené samičí květy konopí, které se používají jako podpůrná nebo doplňková léčba ke zmírnění symptomů některých závažných onemocnění. Přičemž smí být užíváno jen na předpis, jen pro určitá onemocnění a jen indikovaná některými lékaři specialisty.

Schválené diagnózy: chronické neutišitelné bolesti, spasticita, nevolnosti a dermatózy

Schválenou indikací pro legální použití konopí jsou chronické neutišitelné bolesti, a to zejména v souvislosti s onkologickými onemocněními. Dále o bolesti spojené s degenerativními onemocněními pohybového aparátu, neuropatické bolestí nebo bolesti spojené se zeleným zákalem neboli glaukomem.

Další povolené použití konopí se týká spasticity, což je zvýšené napětí svalů ve vnitřních orgánech nebo v kosterních svalech. Může se jednat například o nemocné s roztroušenou sklerózou, s poraněním míchy nebo po úrazech mozku, případně o třes způsobený Parkinsonovou chorobou.

Třetí indikací pro konopí se vztahuje na zvracení a pocity nevolnosti spojené onkologickou léčbou nebo s léčbou onemocnění HIV. Posledními legálními indikacemi jsou Touretteův syndrom a povrchová léčba dermatóz a slizničních lézí.

Medicína musí vážit možné přínosy i rizika

Lékař musí vždycky dbát hlavně na to, aby pacienta nepoškodil. Marihuana je psychotropní droga, která ovlivňuje nervový systém člověka, a látky v ní obsažené mají samozřejmě také nežádoucí účinky. Proto je konopí k dispozici jenom na lékařský předpis. A pro jednotlivé choroby je svěřeno jeho předepisování jen lékařům s určitou odborností. Jsou to například onkologové, psychiatři, dermatovenerologové nebo oftalmologové. Povinností lékaře je přitom zvážit zdravotní stav konkrétního pacienta a případné přínosy, tak i možná rizika užívání konopí.

autoři: Miroslav Šuta , Vladimír Šťovíček | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio