Kolik opiátů obsahují maková zrníčka? Hlavně Češi by to měli vědět

4. červenec 2018

Tuzemští i evropští odborníci řeší v poslední době otázku, která vás možná překvapí. Zabývají se tím, kolik morfinu a dalších opiátů může být v potravinářském máku, aby to bylo bezpečné pro lidské zdraví. Zajímat by nás to mělo třeba proto, že jsme makovou velmocí. A to ve spotřebě i pěstování této plodiny.

Díky makovým koláčům, buchtám, závinům a dalším dobrotám patří Česko mezi rekordmany ve spotřebě máku. Ve světě není jeho použití jakožto potraviny příliš obvyklé. Typické je v české kuchyni i v dalších středoevropských (slovenské, polské, maďarské, rakouské, bavorské atd.), ale také v turecké nebo v indické kuchyni. Česko je navíc společně s Tureckem nejvýznamnějším pěstitelem potravinářského máku na světě.

Není mák jako mák

Mák setý (Papaver somniferrum) je rostlina, která se dnes vyskytuje v mnoha odrůdách. Maková semínka mohou být modrá, šedá nebo bílá. Ale odrůdy se dělí hlavně podle obsahu tzv. opiových alkaloidů, a to na máky potravinářské a farmaceutické. Odrůdy s vysokým obsahem alkaloidů, z nichž nejznámější je morfin, se využívají pro výrobu léků. Případně jsou nezralé makovice těchto rostlin zneužívány k výrobě opia a dalších drog. Potravinářské odrůdy máku mají podstatně nižší obsah alkaloidů a jejich maková zrníčka putují na pulty obchodů a do kuchyní.

Evropa řeší otázku bezpečné dávky morfinu z máku

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) požádal panel odborníků, aby zhodnotili nejnovější podklady a na základě nich doporučili bezpečnou dávku opiových alkaloidů obsažených v máku. Experti ve své zprávě uvádějí, že samotná maková semínka opiové alkaloidy neobsahují, ale jsou jimi kontaminována jako důsledek poškození makovic škůdci nebo v průběhu sklizně. Odborníci na základě rozborů potravinářských máků konstatovali, že mohou kromě morfinu obsahovat i další alkaloidy jako například kodein, thebain, oripavin, noskapin nebo papaverin. Panel dospěl k závěru, že tzv. akutní denní referenční dávka morfinu obsaženého v máku činí 10 mikrogramů na kilogram tělesné hmotnosti.

Zpráva EFSA upozornila i na to, že do dávky je třeba započítat i obsah kodeinu, a to jako ekvivalent 1/5 obsahu morfinu. Hlavní problém podle odborníků přestavuje skutečnost, že střední a vysoké úrovně vystavení opiovým alkaloidům (patrně z makových zrnek odrůd primárně pěstovaných pro farmakologické účely) překračují doporučenou hodnotu denního příjmu pro většinu věkových skupin obyvatel, a to až třicetinásobně.
Nicméně i u máků s nižším obsahem alkaloidů (primárně určených pro potravinářství) se ukazuje, že může docházet k několikanásobnému k překročení stanovené dávky u lidí s vysokou konzumací máku. Zpráva EFSA také uvádí, že těhotné ženy, malé děti, lidé starší 75 let a lidé s poruchami dýchacího ústrojí jsou skupinami, které mohou být citlivější k případným nežádoucím účinkům morfinu.

Jak dopadlo hodnocení Státního zdravotního ústavu?

V roce 2016 se k problému obsahu morfinu v potravinářském máku vyjádřili i odborníci Státního zdravotního ústavu. Mimo jiné provedli modelový pokus s reálnými potravinami s obsahem máku zakoupenými na českém trhu. Vzhledem k míře konzumace takových potravin u nás došli k závěru, že pro dodržení toxikologické referenční dávky 10 mikrogramu kilogram hmotnosti by bylo možné za bezpečnou potravinu považovat takovou, ve které by obsah morfinu v máku neměl překročit 5 miligramů v kilogramu máku.

Bohužel konstatovali, že pokud by takto byla nastavena limitní hodnota, tak by podle dostupných dat této podmínce vyhovělo asi jen 60% vzorků. Pokud by hraniční hodnota byla nastavena na úrovni 10 mg morfinu/kg máku, vyhovělo by asi 85% vzorků. V minulosti ale byly z českého trhu stahovány máky obsahující morfin v koncentraci vyšší než 43 mg/kg.

Může se mák stát nebezpečným výrobkem?

V rámci evropského systému rychlého varování RASFF se každý rok vyskytuje několik případů, kdy je mák stažen z trhu pro příliš vysoký obsah morfinu. V posledních letech zachytily máky s vysokým obsahem opiových alkaloidů hlavně kontrolní orgány v České republice, Maďarsku a v Německu. Jednalo se o máky s obsahem morfinu ve výši mnoha desítek až několika stovek miligramů na kilogram máku.

Opiové alkaloidy v máku

V máku bylo objeveno několik desítek rozmanitých alkaloidů, z nichž nejvýznamnější a nejlépe prozkoumané jsou morfin a kodein.
Morfin je alkaloid pojmenovaný na základě řecké mytologie podle boha snů Morphea. Má dlouhou tradici využití v medicíně. Používá se hlavně jaké lék tišící bolest (analgetikum), který ovlivňuje receptory v centrální nervové soustavě. Způsobuje psychický útlum – sedativní účinek - a také snižuje citlivost dechového centra v mozku na oxid uhličitý, což se projevuje útlumem dýchání. Jeho nevýhodou je, že ho tělo začne rychle tolerovat a k dosažení stejného účinku je nutné postupně zvyšovat jeho dávky. Další nevýhodou je silná návykovost, a proto nakládání s ním podléhá přísné regulaci a kontrole.

Kodein neboli methylmorfin je také využíván v medicíně, a to zejména k tlumení bolesti (analgetikum) a k tlumení kašle (antiitusikum). Snižuje dráždivost centra pro kašel v mozku a tlumí dechové centrum. I na něj může vznikat návyk a jeho použití je proto vázáno na lékařský předpis.

Spustit audio