Náležitá výslovnost slov zefektivnit a zatraktivnit

15. leden 2024

Dříve tato slova bývala předmětem dotazů s ohledem na to, zda jsou spisovná. K jejich zespisovnění už došlo a dnes spíše váháme nad jejich spisovnou výslovností. Naši nejistotu ve výslovnosti obou slov působí spojení předpony tvořené jednou souhláskou – z – a následující samohláskou, v tomto případě –a.

Vysvětlení správné výslovnosti souvisí s užíváním tzv. rázu neboli tvrdého hlasového začátku. Ráz je prostředkem signalizace švu mezi souhláskou a samohláskou, ve spisovné výslovnosti je vyžadován po neslabičných předložkách – [kˀ otci, vˀ autě] a před příklonným a a i – [umí číst ˀa psát]. Výslovnost splývavou, tedy [vautě, koknu] považujeme za nenormativní, nevhodnou.

Na švu předpony a slovního základu je užití rázu řídké, jen chceme-li zvýraznit složení slova, volíme výslovnost s rázem. Výslovnostní pravidla ale doporučují naznačit hranici slabiky, ale důsledně ráz v těchto případech vyslovovat nemusíme. Už v Slocníku spisovného jazyka českého je naznačen dvojí možný způsob výslovnosti: [zefektivnit, zatraktivnit] i [z efektivnit, z atraktivnit].

Můžeme doporučit pro další informace příručku o výslovnosti: Jiřina Hůrková – Česká výslovnostní norma.

autoři: Vladimír Šťovíček , Helena Chýlová
Spustit audio