Oslavy dětských dnů či stromkové slavnosti zavedl v Blovicích František Raušar

1. únor 2021

V Hradišťské ulici v Blovicích stojí dodnes jeden pozoruhodný domek. Jedná se o klasicistní budovu čp 148, která pochází z 1. poloviny 19. století a je nemovitou kulturní památkou. Posledními soukromými majiteli objektu byli manželé Raušarovi. V současné době je budova majetkem blovického městského úřadu.

František Raušar

Roku 1940 byla v této budově v rámci založení muzejního odboru Františkem Raušarem veřejnosti poprvé zpřístupněna část sbírek blovického muzea, jehož počátky sahají do roku 1913. Na fasádě domu je dnes umístěna mramorová pamětní deska připomínající Františka Raušara. A kdo že to vlastně byl?

František Raušar se narodil 24. srpna 1857 v Budislavicích. Jako začínající učitel nastoupil roku 1876 na blovickou školu, kde dosáhl funkce ředitele. „Jako pedagog vynikal v začleňování moderních školních metod a směrů do praktické výuky a s velkým zaujetím se věnoval ochraně přírody a místních památek,“ uvedla Tereza Pelcrová z blovického muzea. F. Raušar toho zvládal ale mnohem víc – stal se také předsedou mnoha spolků a když roku 1941 ve svých 84 letech zemřel, patřil mezi nejváženější osobnosti města.

Život této blovické osobnosti ale nebyl vždy jen veselý. „Na počátku 90. let 19. století mu zemřela na záškrt jediná dcera Lexinka, bylo jí tehdy asi 11 let. A protože to byla tragická událost v rodině Raušarových, tak možná o to intenzivněji se František Raušar věnoval potom jemu svěřeným dětem v rámci školy,“ sdělila Pelcrová.

Raušar zavedl ve městě dokonce oslavy dětských dnů, podle pracovnice muzea rád organizoval různé výlety, a to nejen do okolí, anebo po Čechách, ale roku 1913 se s dětmi vydal kupříkladu až do italských Benátek. V rámci Spolku pro okrašlování města Blovic Raušar také zavedl stromkové slavnosti. „To byla taková krásná akce, kdy se většinou o víkendech vysazovaly nové stromy, většinou to bylo spojeno s doprovodným programem, zpívaly se u toho písně, recitovaly se básně a tak,“ popsala Tereza Pelcrová.

autor: Kateřina Dobrovolná | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio