Paracetamol: Oblíbený pomocník, který může i zabít. Otrav přibývá

20. listopad 2021

V medicíně není paracetamol žádnou novinkou. Chemická látka, která je známá už přes 100 let, je v dnešní době součástí několika stovek volně prodejných léků. Patří mezi nejužívanější prostředky k potlačení bolesti nebo zvýšené tělesné teploty. Ostražitost je namístě při předávkování, které může poškodit játra, případně vést až ke smrti. Nové výzkumy navíc vyvolávají otázky, jestli je paracetamol vhodný pro těhotné ženy.

MUDr. Miroslav Šuta

Hlavně v období od podzimu do jara stoupá prodej léků s obsahem paracetamolu, protože patří k běžným prostředkům proti horečce při virových nebo bakteriálních infekcích dýchacího ústrojí. Značné uplatnění nacházejí i během současné pandemie koronaviru SARS-COV-2, vysoké horečky jsou totiž častým průvodním znakem onemocnění covid-19. V Česku se prodej léků s paracetamolem na jaře minulého roku ztrojnásobil a v některých zemích dokonce musely úřady během pandemie jejich prodej omezit, protože je lidé ve velkém vykupovali, aby se předzásobili.

Epidemie otrav

Podle dostupných statistik je poměrně časté předávkování paracetamolem, které vede až k poškození jater a nutné hospitalizaci. Podle údajů z Kanady může být otrava paracetamolem zodpovědná až za polovinu jaterních selhání z toxických příčin. Podle studie z USA vede předávkování paracetamolem minimálně k desítkám tisíc hospitalizací ročně, je příčinou asi 40 % akutních selhání jater a několik stovek lidí ročně na jeho následky umírá. Statistiky z Francie uvádějí několik tisíc otrav ročně a ve Velké Británie umírá v důsledku otravy paracetamolem kolem stovky lidí za rok.

Podle informací Toxikologického informačního střediska se zvyšuje také počet otrav paracetamolem v Česku. Zatímco před 15 lety to bývalo kolem dvou set otrav ročně, v roce 2018 už jich bylo přes 600.

Paracetamol a jeho nežádoucí účinky

Paracetamol můžeme v některých lécích, zejména vyráběných v anglosaských zemích, najít i pod názvem acetaminophen. Jde o látku, která byla v medicíně použita už na konci 19. století, ale značného rozšíření dosáhla hlavně od 80. let 20, století, kdy se na trhu objevilo množství léků s touto účinnou lákou.

Z hlediska toxických účinků je považován paracetamol za poměrně bezpečný. U dospělých činí maximální doporučená dávka 4 gramy za den, tedy 8 běžných tablet, které obvykle obsahují 500 mg účinné látky. Maximální jednotlivá dávka činí 1 gram, tedy 2 běžné tablety léků proti horečce nebo bolesti. Nicméně obvykle se u dospělých podává v dávce 500 miligramů po 4 až 6 hodinách. U dětí je dávkování nižší, závisí na věku a na tělesné hmotnosti.

Co zvyšuje riziko předávkování?

Základní problém může spočívat v tom, že lidé mnohdy užívají více léků najednou a nemusí si všimnout, že obsahují paracetamol. Doporučenou dávku ale může člověk překročit také v případě, že si zvýší dávku nebo zkrátí doporučený interval. Paracetamol totiž potřebuje určitý čas, aby byl z těla vyloučen. Vyšší jednotlivé dávky nebo kratší interval mezi nimi mohou vést k nahromadění takového množství paracetamolu, které poškozuje jaterní buňky.

Čtěte také

V žádném případě by se lék s obsahem paracetamolu neměl kombinovat s pitím alkoholu, protože se tím značně zvyšuje riziko škodlivého účinku na játra. A lékaři ze stejných důvodů varují také před užíváním léků s paracetamolem po různých oslavách a jiných akcích doprovázených pitím alkoholu. Poradit s lékařem by se před případným použitím paracetamolu měli lidé, kteří trpí jaterní chorobou nebo užívají léky při epilepsii.

Včasná pomoc zlepšuje vyhlídky

V případě předávkování paracetamolem existuje účinná lékařská pomoc, protože je možné podat „protijed“. Bohužel příznaky předávkování paracetamolem jsou často nespecifické (nevolnost, zvracení, ospalost atd.) a lidé je mohou považovat za příznaky probíhající infekce, takže si nemusí riziko nastupující otravy uvědomit.

Pokud je účinná pomoc poskytnuta do 24 hodin od předávkování, je prognóza u postižených dobrá. Čím je ale dávka paracetamolu vyšší a čím později je poskytnuta pomoc, tím se zvyšuje riziko vážných důsledků.

Paracetamol v těhotenství?

Přestože volně prodejné léky s obsahem paracetamolu užívají běžně také těhotné ženy, v posledních letech byla zveřejněna řada studií, které naznačují, že by to mohlo vést k nežádoucím účinkům na plod vyvíjející se v děloze. V září letošního roku byl v odborném vědeckém časopise Nature Review Endocrinology zveřejněn článek shrnující stanovisko 91 vědců z celého světa, kteří nabádají k opatrnosti.

Dostupné studie totiž podle těchto vědců naznačují, že užívání paracetamolu během těhotenství by mohlo zvýšit riziko, že se narodí děti s narušením vývoje nervového a pohlavního systému. Konkrétně může hrozit riziko nesestoupnutí varlat do šourku (kryptorchismus) u chlapců a dřívější nástup puberty u děvčat. U dětí obou pohlaví navíc epidemiologické studie naznačují zvýšené riziko výskytu poruch pozornosti (ADHD), poruch autistického spektra nebo snížení inteligenčního kvocientu (IQ).

Na základě těchto poznatků odborníci doporučují, aby se těhotné ženy raději zdržely užívání léků s obsahem paracetamolu, pokud není indikováno lékařem. Zároveň doporučují, aby byl v případě nutnosti paracetamol během těhotenství užíván po dobu co možná nejkratší a v účinné dávce co možná nejnižší.

autoři: Miroslav Šuta , Vladimír Šťovíček | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio