Pospícháme. Čtení desetinných čísel si často zjednodušujeme

16. květen 2023

Odpovídáme na posluchačský dotaz, zda došlo k nějakým změnám ve čtení desetinných čísel.

"V televizi i v rádiu slyším, že se desetinná čísla začínají číst bez udání řádů za desetinnou čárkou, např. jedna celá tři (1,3) nebo dvě celé padesát čtyři (2,54). Zaznamenal jsem i čtení jedna tři nebo dvě padesát čtyři. Je to v pořádku? Došlo k nějaké úpravě nebo zjednodušení v čtení desetinných čísel?" Tak zní dotaz posluchače.

Na rozdíl od interpunkční čárky se u desetinné čárky mezera ani z jedné strany nezapisuje.

K žádné úpravě či zjednodušení čtení desetinných čísel nedošlo, ale jak pospícháme v současnosti v životě, tak pospícháme nenáležitě i při čtení desetinných čísel často nevyslovujeme zejména řády čísel vpravo od desetinné čárky. Číslice před desetinnou čárkou čteme vcelku jako samostatné číslo a přidáváme označení celá, celé. V uvedených příkladech tedy vždy musíme přečíst: jedna celá nebo dvě celé. Slovo celý nemůžeme vynechat.

Musíme označovat při čtení řád?

Měli bychom, jde o srozumitelnost, která při vnímání pouze sluchem nemusí být jednoznačná. Při kultivované výslovnosti vždy dodáváme označení řádu číslice stojící nejdále vpravo od desetinné čárky. V příkladech tedy: jedná celá tři desetiny a dvě celé padesát čtyři setin.

autoři: Vladimír Šťovíček , Helena Chýlová
Spustit audio