Rakovina prsu: Může být na vině podprsenka?

1. srpen 2022

Dotaz posluchačky může na první pohled vyvolat údiv. Na internetu ale opravdu najdete řadu článků, které souvislost mezi vznikem nádoru a nošením podprsenky připouštějí. Za šíření této teorie přitom může hlavně kniha, kterou před lety vydali dva antropologové, nikoliv lékaři. Jejich hypotézu vědci následně podrobili odbornému zkoumání. Kde je tedy pravda?

MUDr. Miroslav Šuta

Za knihou „Dressed to Kill“ z roku 1995 stojí manželé Sidney Ross Singer a Soma Grismailer, kteří tvrdí, že ženy nosící podprsenku mají podstatně vyšší riziko vzniku rakoviny prsu než ty, které ji odmítají. Svou teorii založili na rozhovorech, které vedli s více než 4 tisíci ženami z pěti velkých amerických měst. Hypotéza vychází z předpokladu, že nošením podprsenky by měly ženy narušovat tok mízy neboli lymfy. Tím by podle autorů knihy mělo dojít k hromadění neupřesněných toxinů v okolí ňader a následně ke vzniku rakoviny prsu.

Čtěte také

Kniha vyvolala značný ohlas čtenářů i médií a byla později přeložena do několika jazyků, včetně češtiny. Lékaři, kteří se zabývají zdravím žen a nádorovými onemocněními, byli od počátku vůči teorii zveřejněné v knize skeptičtí. Nicméně pro jistotu byly připraveny studie, které se pokusily ověřit, jestli zvyky žen v oblasti nošení (či nenošení) podprsenky mohou být rizikovým faktorem pro vznik rakoviny prsu.

Věda žádný vliv nenašla

Zajímavá a pečlivě připravená studie byla zveřejněna v roce 2014. Zjišťovala zvyky (ne)nošení podprsenky u tisícovky žen, u kterých byly v letech 2000 až 2004 diagnostikovány dva rozdílné typy rakoviny prsu. A porovnávala je se zvyky kontrolní skupiny skoro 500 žen podobného věku. Statistické vyhodnocení výsledků nenašlo žádnou souvislost mezi zvyky v nošení podprsenky a rizikem vzniku některé z typů rakoviny prsu.

Čtěte také

Přesto se teorie údajné spojitosti mezi podprsenkami a rakovinou prsu ve vlnách vrací. Lékařům hypotéza, která odporuje faktům, vadí jednak proto, že odvádí pozornost od skutečných příčin a rizikových faktorů rakoviny prsu. Jednak upozorňují na skutečnost, že nošení dobře padnoucí a pohodlné podprsenky hlavně u žen s většími ňadry může být důležitým faktorem při prevenci některých problémů s páteří.

Spustit audio