Reklama přišla do českého jazyka z němčiny

4. březen 2024

Slova reklama a reklamovat mají společný původ. Vycházejí z latinského slova reclamare s významem znovu, opakovaně křičet. Opakování zde vyjadřuje předpona re- a obě slova jsou tedy příbuzná se slovy deklamace nebo aklamace.

Jiří Rejzek v Českém etymologickém slovníku uvádí, že do češtiny se slovo reklama dostalo z němčiny, do které přešlo z francouzštiny. Ve francouzštině se jako reklama označoval původně inzerát nebo upoutávka na spodním okraji novinové stránky. A právě s významem upoutávka na zboží bylo slovo přejato do němčiny.

Slovo reklamovat nabylo nového významu: hlasitě požadovat, tedy požadovat nápravu, opravu, výměnu něčeho vadného. Dříve se užívalo také ve významu činit si právo, vyžádat si něco nebo někoho, např. reklamovat nebo vyreklamovat někoho z vojny.

Souvisí reklama se slovesem klamat?

To je nesmysl, jde pouze o náhodnou shodu formy. Sloveso klamat je praslovanského původu a souvisí významově se slovy klonit a klímat. Jedná se o nepravdivou neboli bakalářskou etymologii.

autoři: Vladimír Šťovíček , Helena Chýlová
Spustit audio