Slovo gratis pochází z latiny. Řadíme ho mezi výrazy zastaralé

23. duben 2021

Reklama je všudypřítomná a tvůrci reklamy využívají všech prostředků, aby nás zaujali. Jedním za slov, která v poslední době reklama oživila, je slovo gratis.

Slovo gratis se momentálně objevuje frekventovaně zejména v reklamách televizních. Je synonymem slov zdarma nebo zadarmo. Gratis pochází z latinského slova grātīs odvozeného od výrazu grātia (přízeň, vděk). Gratis tak znamená: z přízně, za pouhý vděk, za poděkování, tedy bez placení.

Příslovce gratis je uváděno pouze ve Slovníku spisovného jazyka českého, tedy ve druhé polovině minulého století a z korpusových dat vyplývá, že se objevuje znovu i ve století 21. Stává se součástí publicistických textů, a to nejen textů reklamních. Nejfrekventovanější bylo v roce 2014.

Ve slovníku najdeme charakteristiku poněkud zastaralé, hovorové. To znamená, že je slovem spisovným pouze v mluvené češtině. Ale v současnosti, po svém oživení, je častěji užíváno v publicistických textech psaných.

autoři: Vladimír Šťovíček , Helena Chýlová , iko | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio