V blovických celách se mohli zklidnit opilci a výtržníci

18. listopad 2020

Komplex budov radnice a soudu na Masarykově náměstí v Blovicích na jižním Plzeňsku tvoří bezesporu jeho dominantu. V minulosti se za zdmi těchto budov odehrály jistě nejrůznější příběhy. Sídlilo zde totiž několik organizací a institucí a také se tu nacházely cely pro výtržníky a další živly, kteří narušovali klid a pořádek města.

Budova radnice

Budova radnice a okresního soudu, 1903

Novorenesanční jednopatrová budova radnice pochází z roku 1893. Vznikla přestavbou původní blovické radnice vystavěné v roce 1825 v empírovém slohu. Přestavba proběhla podle návrhu architekta Rudolfa Štecha, který se podílel například také na stavbě plzeňské synagogy. Na jihozápadním nároží radniční budovy je umístěna samostatná věžovitá střecha s vikýři. Dalším výrazným prvkem stavby je ve štuku provedený městský znak, který vystupuje z nároží v úrovni patra. Interiér nabízí pohled na klenuté stropy  a například také na galerii starostů města a exponáty související s historií budovy i Blovic samotných.

Šatlava pro opilce a narušitele pořádku

Radnice v Blovicích

Krom zasedací síně města v přízemí radnice bývala v minulosti ve dvorním křídle budovy také obecní šatlava se čtyřmi samostatnými klenutými celami. Na šibenici ale zdejší odsouzenci voděni nebyli, neboť šatlava pochází až z pozdější doby, kdy už k těmto praktikám nedocházelo. „Sloužila hlavně pro udržování pořádku ve městě. Proto například výtržníci nebo opilci, kteří dělali ve městě nepořádek, mohli být do této šatlavy zavřeni třeba i na několik dní,“ uvedl pracovník Muzea jižního Plzeňska v Blovicích Michal Červenka.

Budova soudu

Budova radnice a okresního soudu, 20. léta 20. století

Ke svému účelu byla stavba z roku 1893 využívána až do roku 1949, kdy činnost soudu skončila. Následně zde sídlilo například Středisko geodézie a kartografie, fungovaly tu ordinace lékařů, služebny Sboru národní bezpečnosti a kancelář Svazarmu. Objekt krátce využívala také osmiletá střední škola a Okresní archiv. „Budova blovické radnice a budova bývalého okresního soudu jsou stavebně i funkčně propojeny. Ministerstvo kultury v roce 2008 prohlásilo celý komplex radničních budov za kulturní památku,“ sdělila pracovnice blovického muzea Tereza Pelcrová. V současnosti jsou budovy v majetku blovického městského úřadu, slouží tak opět potřebám blovických občanů.

autor: Kateřina Dobrovolná | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio