Wow! Současný vliv angličtiny na češtinu je obrovský

5. prosinec 2022

Jazykovědci jsou často dotazováni, nakolik je současná čeština pod vlivem cizích jazyků, hlavně angličtiny, a jak moc to vadí. Jaký je pohled jazykovědkyně Růženy Pískové?

Skoro všechny jazyky, snad s výjimkou jazyků z izolovaných ostrovních oblastí, jsou ve vzájemném kontaktu a dlouhodobě se ovlivňují. Čeština během svého vývoje byla v dlouhodobém kontaktu s němčinou, ale přejímala slova z mnoha dalších jazyků, třeba z latiny, polštiny, slovenštiny, maďarštiny, ruštiny nebo francouzštiny a mnoha dalších. Většinou nové slovo přichází jako označení nějaké nové skutečnosti. Například když se u nás začalo prodávat japonské jídlo sushi, nikoho asi nepřekvapí, že jsme pro ně přejali z japonštiny i příslušné slovo. 

Názvy výrobků nebo vědeckých a technických objevů označujeme cizími slovy běžně. Vliv angličtiny na češtinu je ale dneska podstatně větší.

Máte pravdu. O vlivu angličtiny na češtinu musíme přemýšlet v širších souvislostech. Anglicky mluvící země stojí za rozvojem počítačových a komunikačních technologií. Do češtiny jsme tak přejali mnoho termínů z těchto oblastí. Angličtina je však také úředním jazykem ve všech 56 zemích Commonwealthu, kam se mimo jiné řadí také Indie nebo Singapur. Mnoho firem a společností je dnes nadnárodních, zaměstnávají pracovníky z celého světa. Konkrétně v oblasti počítačů patří Indie a Singapur mezi světovou špičku, co se týče pracovní síly. Angličtina se tak stává univerzálním dorozumívacím jazykem, funguje jako lingua franca.

Rozumím tomu správně, že už nejde jen o jednotlivá slova, o odborné pojmy, ale o mnohem širší vliv angličtiny na češtinu?

Přesně tak. V současnosti už je popsán vliv angličtiny na češtinu ve všech jazykových rovinách. Na úrovni hlásek a zvuků jsme přejali anglická citoslovce, jako je „wow!“ „oh-oh!“, „whoops!“, která vyslovujeme i s typickou anglickou intonací. Rovinu slovních tvarů ovlivňují některé anglické přípony. Jistě už jste slyšel, že někteří lidé v neděli po obědě provozují „gaučing“. Přípona -ing je tu využita k popisu činnosti relaxace na gauči. A na úrovni vět a celých textů tvoříme podle anglických modelů některé druhy textů. Patří mezi ně například strukturovaný životopis nebo motivační dopis. U těchto textů už si původní vliv angličtiny ani neuvědomujeme.

autoři: Růžena Písková , Stanislav Jurík
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.