Zkratky a zkratková slova: O zkratkových slovech

10. listopad 2010

Dnes budeme pokračovat v našem povídání o zkratkách a zkratkových slovech. Minule jsme mluvili o zkratkách iniciálových a akronymních, jakým zkratkám se budeme věnovat tentokrát?

Budeme si povídat o zkratkových slovech. Jak už jejich název napovídá, jsou to slova, která ze zkratek vznikají. Mnoho takových slov se používá ve výpočetní technice a v informačních technologiích, a tak se seznámíme s některými jazykovými zajímavostmi právě z těchto oblastí.

Oblast počítačů je známá tím, že v ní mnoho slov pochází z angličtiny. Je tomu stejně i v případě zkratek?

Je to tak. Dokonce můžeme říct, že většina zkratek je v této oblasti původem anglických. O to těžší je pro české mluvčí porozumět jejich významu. Na druhou stranu je třeba uvést, že zkratková slova jsou nezávislá na původních zkratkách, ze kterých vznikla, takže není třeba znát význam anglické zkratky, abychom mohli v češtině používat zkratkové slovo, které z ní vzniklo. Pro příklad: anglická zkratka SMS znamená Short Message System. Většina mluvčích však tento význam nezná, a nevadí to. Přijímají a posílají esemesky. Slovo esemeska je zkratkové slovo, které v češtině funguje nezávisle na významu původní zkratky. Stejným způsobem jsou utvořena slova cédéčko, dévédéčko, úpéeska nebo písíčko. Poslední příklad je navíc zajímavý tím, že v něm zůstala zachována anglická výslovnost písmen, která tvoří původní iniciálovou zkratku. Jsou to písmena P, C, v anglické výslovnosti realizovaná jako pí, sí a zkracují dvouslovný název personal computer, tedy osobní počítač. Podobně někteří mluvčí místo dévédéčko říkají dývýdýčko se zachovanou anglickou výslovností, nebo toto zkratkové slovo dále zkrátí a vznikne slovo dývko.

A existují v oblasti informačních technologií také nějaká původem česká zkratková slova?

Není jich mnoho, ale existují. Uvedu jeden zajímavý příklad. V angličtině existuje zkratka FAQ zkracující slova Frequently Asked Questions, tedy často kladené otázky. Označuje rubriku na webových stránkách nebo v manuálech, kde jsou soustředěny nejčastější dotazy uživatelů a předem připravené odpovědi na ně. V češtině je tato zkratka buď rozepisována a daná rubrika se nazývá „často kladené otázky“, nebo se pro ni používá zkratkové slovo, které zní čaklot. Je to slovo, které vzniklo z prvních dvou písmen každého ze slov sousloví často kladené otázky. Uživatelé jsou pak odkazováni, aby odpovědi na své dotazy hledali nejprve v čaklotech.

autoři: Vladimír Šťovíček , Růžena Písková
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Nenechte si ujít kouzlo staré Číny s Hankou Maciuchovou

Ondřej Kepka, režisér a moderátor

Ondřej Kepka

Tajný deník čínské císařovny

Koupit

Románové zpracování životního příběh císařovny vdovy Cch'-si, která se jako mladá dívka Jehonala stala konkubínou císaře a díky mimořádné inteligenci, intrikám i krutosti dokázala postupně vystoupat na vrchol a na půlstoletí se stát faktickou vládkyní Číny.