Afixoidy

16. listopad 2010

E-banking [í-benking], e-mail, ale také e-komerce [e-komerce], e-adresa nebo dokonce e-voňavost, to je jen několik příkladů na první pohled podezřelého jazykového jevu, o kterém si dnes budeme povídat. O co se jedná?

0:00
/
0:00

Jedná se o spojení dvou slov, z nichž to první bylo zkráceno. Nese však samostatný význam a upravuje, modifikuje význam druhého členu slovního spojení. Nejedná se tedy o předponu v pravém slova smyslu, ale nemůžeme ani říct, že by se jednalo o samostatné slovo. Odborně se takovému zkrácenému a nesamostatnému slovu říká afixoid a tento způsob tvoření slov se nazývá afixoidní kompozice. Například afixoid e- je zkrácením výrazu elektronický (nebo v angličtině electronic). Někdy se vyslovuje v původní anglické podobě jako [í], a tak máme například [í-benking], psáno e-banking. Vžitá je anglická podoba názvu pro elektronickou poštu, e-mail. Postupně, jak tento afixoid proniká do češtiny, začíná se spojovat i se slovy již dříve počeštěnými, u nichž cizí původ už nevnímáme, nebo se slovy domácího původu. V tom případě se většinou jeho výslovnost počešťuje, takže máme doložena spojení jako e-adresa, e-košík, e-tržiště, e-reklama, e-burza nebo i poněkud bizarní slova jako e-odpad či e-voňavost.

Je tento způsob tvoření slov častý?

Přestože tohle není pro češtinu zrovna typický způsob tvoření slov, zdá se, že zejména v posledních letech je velice produktivní. Má totiž jednu velikou výhodu, a tou je úspornost. Spojuje velice efektivně slovotvorné způsoby zkracování a skládání slov. Výsledkem je slovo, které je krátké, jen o jednu nebo o dvě slabiky delší než původní slovo bez afixoidu, ale přitom mu přibývá nový význam. Pro příklad: většina lidí ví, co znamená slovo šikana. V poslední době se však stále častěji setkáváme s tzv. kyberšikanou. Slovo kyberšikana nám pomocí afixoidu kyber- říká, že se jedná o kybernetickou šikanu, tedy o šikanování pomocí informačních technologií, mobilních telefonů a internetu. Dalšími příklady využití téhož afixoidu jsou slova jako kyberbytost, kyberdívka, kyberfeministka nebo kyberkomunita. Kromě počeštěné podoby kyber- se s tímto afixoidem setkáváme také v původní anglické podobě cyber-, například ve slovech cybersystém, cyberpařan, cybersoused atd.

Cyber- nebo e- jsou slova, která znějí velice technicky. Objevují se afixoidy i mimo oblast informačních a komunikačních technologií?

Ano. A velmi často. I člověk, který nemá doma počítač, chodí dnes většinou nakupovat do hypermarketu, a to zásadně v době, kdy probíhají megaslevy, fotografie vyzvedává ve fotosběrně, v cizím městě jde pro informace do infocentra, možná má peníze uloženy v m-bance, spí pod přikrývkou z mikrovlákna, v kuchyni využívá multifunkční mixér, navštěvuje pravidelně promo-akce, kde poslouchá nadšené projevy z reprosestav, aby nakonec využil supernabídky a koupil si ultralehký netbook. Hyper-, mega-, foto-, info-, m-, mikro-, multi-, promo-, repro-, super-, ultra- a také net-, to vše jsou příklady afixoidů, které dnes ovlivňují naše vyjadřování.

autoři: Vladimír Šťovíček , Růžena Písková
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová