Hliník v kosmetice? Do těla proniká nejen ze rtěnek a zubních past

26. leden 2020

Hliník je lehký a dobře tvarovatelný kov, kterému už Jára Cimrman věštil velkou budoucnost. Ve 20. století se díky rozvoji automobilismu a letectví stal skutečně symbolem pokroku. Dnes se s ním setkáváme v mnoha podobách a leckdy si to ani neuvědomujeme. Tým německých odborníků teď zmapoval, jakou cestou a v jakém množství dostáváme hliník do těla.

Není prokázáno, že by hliník hrál nenahraditelnou roli v lidském organismu. Studie na zvířatech ukázaly, že dlouhodobé vystavení většímu množství hliníku by mohlo mít negativní vliv na zdraví. Z hlediska nežádoucích účinků může hliník představovat riziko pro nervový systém, plodnost, vývoj plodu nebo pro ledviny a močový systém. Některé studie dávají hliník do souvislosti také s Alzheimerovou chorobou.

Jako kritický účinek se v medicíně označuje ten, ke kterému dochází při vystavení nejnižší dávce. V případě hliníku považují experti Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) za kritické možné negativní ovlivnění vývoje nervové soustavy. Aby k tomuto vlivu nedocházelo, stanovili evropští odborníci tolerovaný týdenní příjem hliníku na 1 miligram na kilogram tělesné hmotnosti za týden.

Experti z Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) považují za kritický účinek na ledviny. Na základě dostupných studií stanovili tolerovanou dávku na 2 miligramy hliníku na kilogram tělesné hmotnosti a týden.

Hliník v potravinách obavy nevzbuzuje, ale…

Zkoumání příjmu hliníku z potravin ukazují, že většina lidí v Evropě, včetně obyvatel České republiky, nemusí mít obavy. Z potravin do těla v průměru dostáváme zhruba čtvrtinu až polovinu dávky, kterou odborníci považují za bezpečnou. Nicméně malá část lidí konzumuje takové složení potravin, které může doporučenou dávku překročit. Na pozoru by se měly mít hlavně děti a dospívající.

Odborníci zkoumali i další cesty, kterými se hliník může dostat do našeho těla. Jednu z nich může představovat hliníkové nádobí nebo obaly na potraviny. Pravidelná konzumace jednoho hlavního jídla denně z hliníkového obalu může vyčerpat až polovinu přijatelné dávky hliníku.

Kromě toho se pozornost lékařů a chemiků soustředila také na některé typy kosmetiky.

Kolik hliníku najdete ve rtěnce?

Laboratorní analýzy ukázaly, že koncentrace hliníku v běžných rtěnkách na trhu se pohybují od několika promile až po několik procent hmotnosti výrobku. Podle následných testů a kalkulací by průměrný příjem hliníku ze rtěnky měl představovat asi 2 až 7 % přijatelné týdenní dávky. Ovšem v případě rtěnek s vysokým obsahem hliníku u dospívajících dívek by mohl dosáhnout až 27 % tolerované dávky.

čištění zubů

Zubní pasty? Pozor na ty „bělící“!

Další zkoumanou kategorií kosmetiky z hlediska obsahu hliníku byly zubní pasty. Podle spotřebitelských testů běžné zubní pasty obsahují asi jen 1,5 promile jejich hmotnosti. Zcela jiná situace je ale u past označovaných jako „bělící“, ve kterých jsou sloučeniny hliníku přidávány ve větším množství, protože slouží jako tzv. abrazivum, které jemně obrušuje povrch zubů. Tyty druhy zubních past podle studie norských úřadů obsahují kolem 4,5 % hliníku. Provedené testy a kalkulace vedou k závěru, že pravidelné používání takové pasty vystavuje dospělého člověka zhruba 72 % tolerované dávky hliníku. U dětí by taková pasta vyčerpala dokonce 100% tolerované dávky.

Opalovací krémy

Zatímco v případě rtěnky nebo zubní pasty se hliník do těla vstřebává za zažívacího ústrojí, v případě opalovacích krémů může hliník prostupovat kůží. Testy opalovacích krémů ukázaly, že obsahují jen asi 0,1 až 0,8 % hliníku. Odborníci vzali v potaz obvyklé množství užívaných opalovacích krémů, plochu těla, na které se nanášejí, i míru vstřebávání hliníku kůží. Dospěli k závěru, že pokud se lidé sluní za použití opalovacích krémů v průměru 25 dní za rok, vyčerpají dospělí asi 16 % tolerované dávky hliníku. V případě dětí to podle věku může být asi 21 až 26 % přijatelné dávky.

Antiperspiranty? Rakoviny se bát netřeba, ale…

O prostředcích proti pocení neboli antiperspirantech se nejčastěji diskutuje v souvislosti s tradovaným podezřením, že by mohly souviset s rakovinou prsu u žen. Ale žádná studie u zvířat ani u lidí nezjistila, že by hliník způsoboval rakovinu.

Chemické rozbory ukazují, že antiperspiranty obsahují v průměru necelá 3 % hliníku. Když odborníci vzali v potaz běžné množství používaných antiperspirantů, došli k závěru, že pro dospělé může jejich pravidelné používání vést k vyčerpání v průměru skoro 70% přijatelné dávky, v případě dívek a chlapců ve věku mezi 11 a14 lety dokonce k vystavení 98% přijatelné dávky. V případě antiperspirantů s vysokým obsahem hliníku je ale situace ještě podstatně horší. Dospělí mohou do těla užíváním takové kosmetiky dostat 143 % tolerované dávky a děti ve věku 14 až 14 let dokonce více než dvojnásobek tolerované dávky!

Doporučení odborníků

Zhodnocení celkového příjmu hliníku do těla, které provedli němečtí experti, ukazuje, že jednotlivé zdroje se pohybují buď pod, nebo na hranici tolerované dávky. Nicméně pokud se jednotlivé zdroje sečtou, mohlo by dojít k podstatnému překročení přijatelné dávky hliníku, a to zejména u dětí nebo dospívajících. Proto spotřebitelům doporučují:

  • raději se vyhýbat styku potravin s hliníkovým nádobím nebo fóliemi pro jejich ohřívání
  • vyhnout se styku hliníkového nádobí a fólií s kyselými a slanými pokrmy
  • omezit používání abrazivních „bělících“ zubních past
  • snížit užívání antiperspirantů, které obsahují hliník
autoři: Miroslav Šuta , Vladimír Šťovíček | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio