Tajemný ženšen. Domnělé blahodárné účinky, pramálo vědeckých důkazů

11. leden 2022

Při vyslovení slova všehoj může člověk nabýt dojmu, že právě narazil na zázračnou medicínu. Všehoj ženšenový (ženšen) se už dnes nesbírá v divoké přírodě jako kdysi, ale pěstuje ve velkém. Stal se základem průmyslového odvětví s mnohamiliardovým obratem. Zaslouží si takovou pozornost?

Ženšen je rostlina, která pochází z Dálného východu a po staletí se využívala v tradičním léčitelství v oblastech zahrnujících dnešní území Koreji, Číny a dálněvýchodní části Ruska. Nadzemní část rostliny není příliš nápadná, ale lidé byli odedávna fascinováni tvarem kořene, který jim připomínal stylizovanou lidskou postavu.

Od šamanů a léčitelů k ženšenovému průmyslu

Zatímco před stovkami let sbírali ženšen hlavně v horských oblastech lidoví léčitelé nebo šamani, dnes se v čínské přírodě už téměř nevyskytuje a globálně patří mezi ohrožené druhy. Velký zájem o ženšen ale vedl k masovému pěstování ženšenu a vzniku celého průmyslového odvětví jeho zpracování. Ženšen už dávno není jen součástí tradičních čínských a korejských bylinkových směsí.

MUDr. Miroslav Šuta

Dnes se využívá k výrobě různých extraktů a pilulek, které se prodávají jako potravinové doplňky, přípravky proti stárnutí nebo preparáty na podporu sexuálního života. Ženšenem ale někteří výrobci kosmetiky a hygienických produktů vylepšují třeba i své kosmetické krémy nebo zubní pasty.

Celosvětově se odhaduje roční produkce ženšenového kořene okolo 100 tisíc tun. Největšími pěstiteli jsou stále Čína a Korea, ale tisíce tun ženšenu se každoročně vypěstuje také v USA a v Kanadě.

Bílý a červený ženšen. Sklizený ženšenový kořen se buď po oloupání suší a v této formě se označuje jaký bílý ženšen. Nebo se kořen po oloupání spaří a teprve potom suší, pak se označuje jako červený ženšen.

S čím má ženšen pomáhat?

Ženšen má pověst jakéhosi všeléku. Je propagován jako prostředek pro posílení organismu a proti stárnutí, pro zlepšení paměti, zvýšení koncentrace, posílení imunity. Údajně má léčit dýchací onemocnění, poruchy srdce a cév, deprese, úzkosti a návaly horka v menopauze. Bývá součástí prostředků na hojení ran a nemocí kůže. Pomáhat má údajně také zlepšení sexuálního života, kdy má například předcházet předčasné ejakulaci.

Laboratorní analýzy prokázaly v ženšenu mnoho druhů chemikálii. Jde například o silice, vitaminy B1, B2, B12 nebo C, polysacharidy zvané panaxany nebo flavonoidy. Specifické skupině látek obsažených v ženšenu se říká ginsenosidy (nebo také panaxosidy) a právě těmto chemikáliím je přisuzována schopnost ovlivňovat imunitní systém.

Čtěte také

I když bylo na celém světě provedeno mnoho výzkumů zaměřených na vliv ženšenu na zdraví, je překvapivé, jak málo je k dispozici vědeckých důkazů o jeho prospěšných účincích. Většina provedených výzkumů totiž byla provedena buď na příliš malém vzorku pacientů, nebo neměla kvalitní metodiku.

Několik desítek studií se zabývalo možným vlivem ženšenu na metabolismus cukrů a na snížení vysoké hladiny krevního cukru glukózy. Zhodnocení jejich výsledků naznačuje možné pozitivní účinky v tomto směru, ale důkazy nejsou ani zdaleka jednoznačné.

Skupina čínských vědců zhodnotila dostupné studie týkající se vlivu ženšenu na fungování mozku a došla k závěru, že nejsou přesvědčivé důkazy o zlepšení poznávacích funkcí, tedy myšlení a vnímání, případně ve vztahu k demencím.

Další skupina malých a nepříliš kvalitních studií naznačuje možný vliv ženšenu na poruchy erekce. Účastníci výzkumu, kteří užívali ženšen, v dotazníku uváděli o něco málo lepší efekt než skupina, která dostávala placebo. Nicméně ani zde nejsou důkazy zdaleka přesvědčivé.

Další slibný výzkum vedla slavná americká Mayo Clinic, která zkoušela několika stovkám onkologických pacientů léčených s různými typy rakoviny podávat na určitou dobu ženšen jako prostředek proti únavě. Po dvouměsíčním každodenním užívaní mletého kořenu ženšenu pacienti uváděli subjektivní zlepšení pocitu únavy v průměru zhruba o 20 bodů na stobodové škále.

Kdo by se měl ženšenu vyhnout?

Ženšenu nebo přípravkům z něj by se měli vyhnout astmatici a lidé trpící zvýšeným krevním tlakem. Látky obsažené v ženšenu by mohly narušovat účinek některých léků proti hypertenzi nebo proti vysoké hladině cholesterolu. Nejistota panuje v otázce, zda je užívání ženšenu bezpečné u pacientů léčených antidepresivy a u lidí, kteří užívají léky snižující srážlivost krve („na ředění krve“).

Čtěte také

Jedna z chemikálií nalezených v ženšenu vyvolávala u laboratorních zvířat vrozené vývojové vady, a proto je těhotným ženám raději doporučováno neužívat preparáty z ženšenu. Málo se zatím ví o tom, jestli je bezpečné jeho využívání během kojení.

K nežádoucím účinkům, které popisovali lidé užívající ženšen, patří poruchy spánku a nespavost. Některé ženy hlásily při užívaní ženšenu menstruační problémy a bolestivost prsou. Další nežádoucí účinky mohou zahrnovat pocit bušení srdce, bolesti hlavy, ztrátu chuti k jídlu a zažívací obtíže.

autoři: Miroslav Šuta , Vladimír Šťovíček | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio