Jsou mikrovlnné trouby bezpečné?

10. leden 2017

Přestože se toho o bezpečnosti mikrovlnných trub napsalo už hodně, stále se na internetu můžete například setkat s obavami, jestli jídlo po ohřevu v mikrovlnce není radioaktivní. Vše podstatné uvádíme na pravou míru a nabízíme pár užitečných doporučení.

Radioaktivní guláš z mikrovlnky? Kdepak

Protože někteří lidé nerozlišují různé typy elektromagnetických vln, kolují zmíněné obavy z radioaktivity, případně z toho, jestli v jídle nebo v troubě nezůstává po vypnutí nějaká nebezpečná energie. Mikrovlny se chovají podobně jako viditelné světlo, nezpůsobují tedy radioaktivitu a ani v troubě po jejím vypnutí nezůstávají. Podobně jako viditelné světlo nezůstává v místnosti, ve které jsme vypnuli žárovku.


Co jsou to mikrovlny a jak mikrovlnná trouba vlastně funguje?
Mikrovlny jsou vlastně vlny elektromagnetického záření o délce od 1 milimetru až po 1 metr, což odpovídá frekvencím 300 MHz až 300 GHz. Mikrovlny se běžně používají v celé řadě aplikací od bezdrátového připojení k internetu, přes radary a vysílání televizního signálu až po medicínu nebo ohřívání pokrmů.

Mikrovlnné trouby obvykle používají vlny o délce zhruba 12 centimetrů (frekvence 2,45 GHz) a mívají výkon přibližně od 500 do 1100 wattů. Mikrovlny jsou v potravinách pohlcovány molekulami vody, které se díky energii mikrovln rozkmitávají. A kmitající molekuly vody pak svým třením s okolím ohřívají potraviny v troubě natolik, že se mohou vařit nebo péct.

Jídlo připravené v mikrovlnné troubě je stejné bezpečné jako v klasické troubě. Jediný účinek na lidské tělo, který byl u mikrovln prokázán, je podobný jako v případě potravin. Delší vystavení mikrovlnám o vyšším výkonu by mohlo vést k přehřátí lidské tkáně a tím k jejímu poškození.

Pozor na nevhodné nádobí!

Vzhledem ke značné oblibě mikrovlnných trub už výrobci nebo prodejci nádobí označují své zboží tak, aby bylo patrné, jestli je možné ho v mikrovlnce použít, nebo nikoliv. Nevhodné jsou některé typy plastů, které by se mohly působením mikrovln přehřát a roztavit. Odborníci také nedoporučují používat v mikrovlnných troubách melaminové nádobí, které se při vyšších teplotách degraduje, přičemž se do potravin uvolňuje rakovinotvorný formaldehyd.

Kov vám mikrovlnku „zabije“

Výrobci mikrovlnek nedoporučují do trub vkládat kovové předměty, zvláště pak ne blízko kovových stěn, protože hrozí riziko vzniku obloukového výboje, který může zařízení poškodit, případně rovnou zničit. V mikrovlnných troubách není vhodně ohřívat ani potraviny v nádobách z polykarbonátů, ze kterých se může uvolňovat bisfenol A. V případě nádobí ze skla nebo z porcelánů s barevnými dekory nebo potisky může zahřívání v mikrovlnné troubě usnadnit uvolňování těžkých kovů, jako jsou olovo nebo kadmium.

Tepelná úprava potravin. Čím vším je mikrovlnka jiná?

Jelikož mikrovlny jsou pohlcovány molekulami vody, mohou se větší kusy potravin prohřívat nerovnoměrně. Je proto vhodné rozdělit potraviny na menší porce, případně ponechat jídlo po vypnutí mikrovlnky ještě několik minut stát, aby se teplo rovnoměrně v potravině rozptýlilo.

Další rozdílem je to, že při varu vody v hrnci na sporáku či v rychlovarné konvici pára volně odchází ve formě bublinek v kapalině. V mikrovlnné troubě k tvorbě bublinek nemusí docházet a přehřátá kapalina může náhle vzkypět například poté, co do ní vložíme lžičku.

Ořechy vám mohou expolodovat

Specifikem mikrovlnné trouby je i to, že různé části jídla mohou pohlcovat energii mikrovln různě intenzivně a vlivem toho se mohou také jinou rychlostí ohřívat. V důsledku velkých teplotních rozdílů pak mohou některé potraviny „vybuchnout“. Proto se nedoporučuje ohřívat např. ořechy ve slupkách nebo vajíčka ve skořápkách.

Co můžete dělat vy aneb Rady k nezaplacení

  • Přečtěte si pečlivě návod a dodržujte všechny pokyny výrobce mikrovlnné trouby.
  • Nepoužívejte mikrovlnku, pokud jsou její dvířka poškozena nebo silně znečištěna.
  • Pojistka by měla zabránit zapnutí ohřevu, pokud nejsou dvířka trouby dovřena. Selže-li pojistka, zařízení vypněte a zavolejte servisního technika.
  • Opravu mikrovlny svěřte kvalifikovanému odborníkovi, nezasahujte do ní sami.
  • Nezapínejte mikrovlnnou troubu bez vložené potraviny. V prázdném prostoru nejsou mikrovlny pohlcovány, odrážejí se a mohou poškodit magnetron, který je zdrojem mikrovln.
Spustit audio